Warszawa

Al. Krakowska 6a
05-090 Janki k/Warszawy

tel: +48 22 243 76 71
tel" +48 664 890 337

e-mail: warszawa@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - pi´┐Żtek/ 10:00 - 19:00
sobota/ 10:00 - 19:00
niedziela/ 11:00 - 17:00

zobacz wi´┐Żcej

KRAK´┐ŻW

ul. Zab´┐Żocie 21
30-701 Krak´┐Żw

tel: +48 12 307 01 12
tel.: +48 530 727 746

e-mail: krakow@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - pi´┐Żtek/ 10:00 - 19:00
sobota / 10:00 - 18:00


zobacz wi´┐Żcej

GDA´┐ŻSK CITY MEBLE

CH CITY MEBLE
ul. Grunwaldzka 211
80-266 Gda´┐Żsk

tel: +48 884 808 877

e-mail: city@momastudio.pl
e-mail: gdansk@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - sobota/ 10:00 - 21:00
niedziela/ 10:00 - 18:00

zobacz wi´┐Żcej

WROC´┐ŻAW

ul. Wroc´┐Żawska 7
55-040 Bielany Wroc´┐Żawskie

tel: +48 71 346 18 85

e-mail: wroclaw@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - pi´┐Żtek/ 10:00 - 19:00
sobota / 10:00 - 18:00


zobacz wi´┐Żcej

GLIWICE

CH ReFORMA
ul. Pszczy´┐Żska 192
44-100 Gliwice

tel: +48 790 280 220
tel" +48 664 890 337

e-mail: gliwice@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - sobota/ 10:00 - 19:00
niedziela/ 10:00 - 16:00

zobacz wi´┐Żcej
0
  Nasze Sklepy   Obs´┐Żuga klienta
Robisz zakupy online? Masz pytanie?
Jeste´┐Żmy do Twojej dyspozycji od poniedzia´┐Żku do pi´┐Żtku w godzinach:
od 10:00 do 17:00

  infolinia    22 723 03 42

  info@momastudio.pl

MomaStudio
de en pl
0

Korb

Ihr Warenkorb ist leer


Wenn Sie Ihr Passwort verga▀en, geben Sie Ihr Login oder Ihre E-Mail Adresse an, die wńhrend des Registrierungsprozesses angegeben wurde.

Loggen Sie sich ein.

Menu

Polecamy

przesu˝ palcem

Odkryj seriŕ Colony MINIFORMS

mehr

NowoÂci

przesu˝ palcem

Partnerzy medialni

przesu˝ palcem
Elle Decoration
Dom i Wnŕtrze
Weranda
Dobre Wnŕtrze
Grupa ZPR MEDiA
m jak mieszkanie
Cztery K▒ty
Agora

Bestellen Sie unseren Newsletter.

Bardzo chcemy by´┐Ż z Tob´┐Ż w sta´┐Żym kontakcie. Wpisz sw´┐Żj adres e-mail, aby otrzymywa´┐Ż informacje o naszych nowo´┐Żciach i promocjach.
Wyra´┐Żam zgod´┐Ż na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celu przesy´┐Żania newslettera (biuletynu informacyjnego) na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
[ rozwi´┐Ż ]
W zwi▒zku ze zmian▒ przepisów dotycz▒cych ochrony danych osobowych i wejÂciem w ┐ycie, 25 maja 2018 roku, rozporz▒dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi▒zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep│ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz▒dzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, ┐e: 
 1. Administratorem danych osobowych jest Agata Mróz – Wolanin prowadz▒ca dzia│alnoŠ gospodarcz▒ pod firm▒ MOMA HOME DESIGN Agata Mróz-Wolanin, Aleja Krakowska nr 6A, 05-090 Janki, NIP: 7952381579 (dalej: "Firma/MOMA HOME DESIGN"). Dane kontaktowe: tel: /22/ 723 03 42, adres e-mail:info@momastudio.pl
 2. Firma/MOMA HOME DESIGN przetwarza dane osobowe w celach: 
  1. Âwiadczenia us│ugi prowadzenia konta U┐ytkownika w sklepie internetowym momastudio.pl – podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. sprzeda┐y produktów oferowanych przez Firmŕ/MOMA HOME DESIGN, jak równie┐ w celu Âwiadczenia us│ugi rezerwacji wybranych produktów - podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. marketingowych – podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy/MOMA HOME DESIGN – marketing w│asnych produktów i us│ug (art. 6 ust. 1 lit.f RODO);
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszcze˝ - podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy/MOMA HOME DESIGN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. wysy│ki informacji handlowych drog▒ elektroniczn▒ -  wy│▒cznie w przypadku wyra┐enia zgody przez U┐ytkownika - podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest wyra┐ona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbŕdne w celu zawarcia umowy z Firm▒/MOMA HOME DESIGN.
 4. Dane osobowe przetwarzane bŕd▒ przez okres niezbŕdny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze˝, lub do czasu cofniŕcia udzielonej zgody.
 5.  Odbiorcami danych osobowych bŕd▒:
  1. podmioty dostarczaj▒ce i wspieraj▒ce systemy teleinformatyczne Firmy MOMA HOME DESIGN w celu obs│ugi portalu momastudio.pl oraz podmioty Âwiadcz▒ce us│ugi zwi▒zane z bie┐▒c▒ dzia│alnoÂci▒ w/w Firmy;
  2. podmioty Âwiadcz▒ce us│ugi dostawy produktów;
  3. administrator systemu p│atnoÂci on-line;
  4. banki obs│uguj▒ce transakcje bezgotówkowe;
  5. organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Ka┐dej osobie, w zakresie wynikaj▒cym z przepisów prawa, przys│uguje prawo dostŕpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniŕcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zaumatyzowanego przetwarzania wywo│uj▒cego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych, a tak┐e prawo cofniŕcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku w▒tpliwoÂci zwi▒zanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┐da osoba mo┐e zwróciŠ siŕ do Firmy/MOMA HOME DESIGN z proÂb▒ o udzielenie informacji. Niezale┐nie od powy┐szego ka┐demu przys│uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzŕdu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzane dane nie bŕd▒ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji miŕdzynarodowej.
O´┐Żwiadczam, ´┐Że zapozna´┐Żem/´┐Żam si´┐Ż Regulaminem oraz z Polityk´┐Ż Prywatno´┐Żci i akceptuj´┐Ż ich warunki.

MOMA studio oferuje najwy´┐Ższej jako´┐Żci meble i wyposa´┐Żenie wn´┐Żtrz koncentruj´┐Żc si´┐Ż na nowoczesnym designie. Ofert´┐Ż w naszych showroomach i sklepie internetowym dobieramy z my´┐Żl´┐Ż o tym aby inspirowa´┐Ż i pom´┐Żc Wam w wyra´┐Żeniu w´┐Żasnego styl. Nasz zesp´┐Ż tworz´┐Ż profesjonali´┐Żci z pasj´┐Ż, kt´┐Żrzy ch´┐Żtnie dziel´┐Ż si´┐Ż swoj´┐Ż wiedz´┐Ż i do´┐Żwiadczeniem. Dzi´┐Żkujemy za odwiedzenie naszej strony, niech kolejnym krokiem b´┐Żdzie spotkanie w naszych showroomach w Warszawie, Gda´┐Żsku, Krakowie, Wroc´┐Żawiu lub Gliwicach. Zapraszamy.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzes´┐Ża, sto´┐Ży, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, ´┐Ż´┐Żka oraz materace. Sofy rozk´┐Żadane z funkcj´┐Ż spania idealnie b´┐Żd´┐Ż nadawa´┐Ż si´┐Ż do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne ´┐Ż´┐Żko. Sto´┐Ży i krzes´┐Ża do jadali sprawi´┐Ż, ´┐Że stanie si´┐Ż ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie b´┐Żd´┐Ż pasowa´┐Ż do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Moma Studio wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż nowoczesnym designem i stylistyk´┐Ż oraz najwy´┐Ższ´┐Ż jako´┐Żci´┐Ż wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, ´┐Że nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu os´┐Żb. Nasze meble w´┐Żoskie cechuje najwy´┐Ższa jako´┐Ż´┐Ż i solidno´┐Ż´┐Ż wykonania. Ponadto, wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż unikalnym stylem, s´┐Ż wykonane z przer´┐Żnych materia´┐Ż´┐Żw, ka´┐Żde prezentuje oryginalny styl. Dost´┐Żpne s´┐Ż w r´┐Żnych kolorach, motywach i kszta´┐Żtach. Idealnie nadaj´┐Ż si´┐Ż do r´┐Żnego rodzaju pomieszcze´┐Ż, zar´┐Żwno jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dzieci´┐Żcego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niekt´┐Żre zalety, jakie posiadaj´┐Ż nasze produkty. Stale d´┐Ż´┐Żymy do tego, aby zapewni´┐Ż Pa´┐Żstwu wyb´┐Żr po´┐Żr´┐Żd mebli najwy´┐Ższej jako´┐Żci oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy si´┐Ż du´┐Żym mi´┐Żdzynarodowym do´┐Żwiadczeniem, znajomo´┐Żci´┐Ż technologii, wyczuciem i wiedz´┐Ż o aktualnych trendach w bran´┐Ży wyposa´┐Żenia wn´┐Żtrz. Staramy si´┐Ż zaspokoi´┐Ż potrzeby zar´┐Żwno tych, kt´┐Żrzy ceni´┐Ż sobie ponadczasow´┐Ż klasyk´┐Ż jak i tych maj´┐Żcych bardziej wsp´┐Żczesne i nowoczesne upodobania. Zapraszamy do odwiedzenia naszych salon´┐Żw meblowych w Krakowie, Gda´┐Żsku, Wroc´┐Żawiu oraz Warszawie

Kontakt

Infolinia: +48 22 723 03 42

E-mail: info@momastudio.pl

MOMA studio oferuje najwy´┐Ższej jako´┐Żci meble i wyposa´┐Żenie wn´┐Żtrz koncentruj´┐Żc si´┐Ż na nowoczesnym designie. Ofert´┐Ż w naszych showroomach i sklepie internetowym dobieramy z my´┐Żl´┐Ż o tym aby inspirowa´┐Ż i pom´┐Żc Wam w wyra´┐Żeniu w´┐Żasnego styl. Nasz zesp´┐Ż tworz´┐Ż profesjonali´┐Żci z pasj´┐Ż, kt´┐Żrzy ch´┐Żtnie dziel´┐Ż si´┐Ż swoj´┐Ż wiedz´┐Ż i do´┐Żwiadczeniem. Dzi´┐Żkujemy za odwiedzenie naszej strony, niech kolejnym krokiem b´┐Żdzie spotkanie w naszych showroomach w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wroc´┐Żawiu lub Gliwicach. Zapraszamy.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzes´┐Ża, sto´┐Ży, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, ´┐Ż´┐Żka oraz materace. Sofy rozk´┐Żadane z funkcj´┐Ż spania idealnie b´┐Żd´┐Ż nadawa´┐Ż si´┐Ż do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne ´┐Ż´┐Żko. Sto´┐Ży i krzes´┐Ża do jadali sprawi´┐Ż, ´┐Że stanie si´┐Ż ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie b´┐Żd´┐Ż pasowa´┐Ż do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Moma Studio wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż nowoczesnym designem i stylistyk´┐Ż oraz najwy´┐Ższ´┐Ż jako´┐Żci´┐Ż wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, ´┐Że nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu os´┐Żb. Nasze meble w´┐Żoskie cechuje najwy´┐Ższa jako´┐Ż´┐Ż i solidno´┐Ż´┐Ż wykonania. Ponadto, wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż unikalnym stylem, s´┐Ż wykonane z przer´┐Żnych materia´┐Ż´┐Żw, ka´┐Żde prezentuje oryginalny styl. Dost´┐Żpne s´┐Ż w r´┐Żnych kolorach, motywach i kszta´┐Żtach. Idealnie nadaj´┐Ż si´┐Ż do r´┐Żnego rodzaju pomieszcze´┐Ż, zar´┐Żwno jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dzieci´┐Żcego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niekt´┐Żre zalety, jakie posiadaj´┐Ż nasze produkty. Stale d´┐Ż´┐Żymy do tego, aby zapewni´┐Ż Pa´┐Żstwu wyb´┐Żr po´┐Żr´┐Żd mebli najwy´┐Ższej jako´┐Żci oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy si´┐Ż du´┐Żym mi´┐Żdzynarodowym do´┐Żwiadczeniem, znajomo´┐Żci´┐Ż technologii, wyczuciem i wiedz´┐Ż o aktualnych trendach w bran´┐Ży wyposa´┐Żenia wn´┐Żtrz. Staramy si´┐Ż zaspokoi´┐Ż potrzeby zar´┐Żwno tych, kt´┐Żrzy ceni´┐Ż sobie ponadczasow´┐Ż klasyk´┐Ż jak i tych maj´┐Żcych bardziej wsp´┐Żczesne i nowoczesne upodobania. Zapraszamy do odwiedzenia naszych salon´┐Żw meblowych w Krakowie, Gda´┐Żsku, Wroc´┐Żawiu oraz Warszawie

© 2017-2018 Momastudio. All Rights Reserved.